WSZYSTKIE KATEGORIE

WSZYSTKIE KATEGORIE

Badanie dźwięku 

Cel i zakres badań

Badania przeprowadzono w celu zmierzenia skuteczności tłumienia dźwięku przez ochronniki słuchu przeznaczone dla psów. Badanie przeprowadzono na Politechnice Wrocławskiej.

iZGCLyW6MwbnupKBDIY25nA3XZXpyFBLZMmxmWjk

Rys. 1. Widok ogólny na układ pomiarowy – na pierwszym planie zestaw głośnikowy, na drugim badane urządzenie zamocowane na obudowie dźwiękoizolacyjnej mikrofonu.

sYwgAGZhuXenkMRI5h7gt5fIviYgkiJhb30g6ztR

Rys. 2. Badane urządzenie zamocowane na obudowie dźwiękoizolacyjnej mikrofonu.

Podczas badań wykorzystano metodę polegającą na określeniu poziomu dźwięku w punkcie umieszczenia mikrofonu w sytuacji bez ochronnika słuchu i z ochronnikiem słuchu. Jest to metoda badawcza obiektywna, jednak nie jest ona znormalizowana. Ochronniki słuchu przeznaczone do wykorzystania przez człowieka oceniane są według subiektywnej metody znormalizowanej. Pomiar polega na wyznaczeniu wartości progu słyszenia uczestnika badań w ochronnikach słuchu i bez ochronników słuchu. Skuteczność tłumienia wyznacza się poprzez porównanie tych dwóch wyników pomiaru – jest to wartość, o którą podnosi się próg słyszenia. Metoda subiektywna uwzględnia zmienność osobniczą, jednak jest bardzo czasochłonna i wymaga współpracy osób biorących udział w badaniu. Z oczywistych względów ta metoda nie mogła być zastosowana w przypadku ochronników przeznaczonych dla psów. Dlatego wykorzystano metodę obiektywną, która pozwoli na ocenę wartości tłumienia również w zakresie częstotliwości percypowanym przez psy, czyli powyżej zakresu słyszenia człowieka. Aby metoda pokazywała rzeczywistą wartość tłumienia ochronnika słuchu w zależności od zastosowanej uszczelki piankowej, konieczne było opracowanie i wykonanie uszczelki silikonowej, która swoim kształtem jest dopasowana do kształtu uszczelki ochronnika słuchu. Zastosowanie tej uszczelki spowodowało zwiększenie wartości tłumienia poprzez dopasowanie do powierzchni docisku uszczelki. Zatem uzyskane wyniki mają zastosowanie w przypadku, gdy uszczelka ochronnika ściśle przylega do głowy użytkownika ochronników słuchu.
Opinie i interpretacje

"Na podstawie analizy wyników pomiarów można stwierdzić, że ochronniki słuchu w najbardziej korzystnej konfiguracji ochronnik słuchu – uszczelka – pianka wypełniająca tłumią dźwięk o około 30-35 dB dla częstotliwości powyżej 2 kHz, co jest wartością odpowiednią do zwiększenia komfortu bytowego psów w obecności dźwięków o dużym natężeniu." - Politechnika Wrocławska

Facebook
Instagram